HGC941/2014
ID intern unic:  355456
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 941
din  14.11.2014
cu privire la modificarea Listei şi tarifelor serviciilor
contra cost din sfera sănătăţii publice prestate persoanelor
fizice şi juridice, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.533
din 13 iulie 2011
Publicat : 15.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 344     art Nr : 1005
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Din Lista şi tarifele serviciilor contra cost din sfera sănătăţii publice prestate persoanelor fizice şi juridice, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.533 din 13 iulie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.118-121, art.606), cu completările ulterioare, poziţiile  31, 61, 331, 341, 342, 351, 361, 371, 372, 721, 741, 751, 791-793, 801, 802, 811, 821-8210, 901, 931, 932, 941, 951, 1011, 1031, 1071, 1111, 1121, 1122, 1141, 1161, 1171, 1201, 1381, 1421, 1471-1479, 1941-1943, 1951, 1971-1973, 1981, 1982, 1991, 2181, 2441-2444, 2451, 2461, 2462, 2471, 2491, 2521-2523, 2541, 2551, 2581, 2591, 2601, 2781-2783 se exclud.

    PRIM-MINISTRU                                                                            Iurie LEANCĂ

    Nr. 941. Chişinău, 14 noiembrie 2014.