HGA950/2014
ID intern unic:  355499
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 950
din  17.11.2014
pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărîrea
Guvernului nr.1395 din 8 decembrie 2008
Publicat : 21.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 345-351     art Nr : 1019
    Abrogată prin HG836 din 05.07.16, MO193-203/08.07.16 art.898


    În scopul executării prevederilor art.76 alin.(3) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    În anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.1395 din 8 decembrie 2008 „Privind aprobarea formularelor aferente activităţii şi veniturilor nerezidenţilor, precum şi modului de completare a acestora” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.226-229, art.1417), la punctul 1 cifra „31” se substituie cu cifra ,,25”.

    PRIM-MINISTRU                                                            Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                           Andrian Candu
    Ministrul finanţelor                                                            Anatol Arapu

    Nr. 950. Chişinău, 17 noiembrie 2014.