HANREM678/2014
ID intern unic:  355526
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 678
din  22.08.2014
cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare şi
aplicare a tarifelor și prețurilor reglementate la gazele naturale
Publicat : 21.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 345-351     art Nr : 1603
    MODIFICAT
   
HANRE57 din 23.02.17, MO144-148/05.05.17 art.847
    HANRE01 din 13.01.16, MO13-19/22.01.16 art.58

    Titlul modificat prin HANRE57 din 23.02.17, MO144-148/05.05.17 art.847Înregistrat:
Ministerul Justiţiei al RM
nr. 996 din 7 octombrie 2014.
ministrul justiţiei  ___________Oleg EFRIM


    Întru asigurarea alimentării fiabile a consumatorilor cu gaze naturale la tarife reglementate, determinate reieşind din cheltuielile necesare şi justificate pentru procurarea din import, transportul, distribuţia şi furnizarea gazelor naturale consumatorilor, în scopul creării condiţiilor egale de activitate pentru toţi participanţii la piaţa gazelor naturale, prin stabilirea unei metode unice de calculare şi aplicare a tarifelor reglementate şi în temeiul articolelor 7, 8 şi 53 din Legea nr. 123-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 23-24, art. 31), Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
H O T Ă R Ă Ş T E:
    1. Se aprobă Metodologia de calculare şi aplicare a tarifelor și prețurilor reglementate la gazele naturale şi va fi valabilă pe o perioadă de cinci ani (se anexează).

    2. Se abrogă Metodologia de calculare, aprobare şi aplicare a tarifelor la gazele naturale, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr.352 din 01.10.2009 privind aprobarea Metodologiei de calculare, aprobare şi aplicare a tarifelor la gazele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 163-164/737, 13.11.2009), înregistrată la Ministerul Justiţiei cu nr.716 din 05.11.2009.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Departamentului tarife şi analize economice al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.

    DIRECTORI                                                       Sergiu CIOBANU
                                                                                 Octavian LUNGU
                                                                                 Iurie ONICA
                                                                                 Ghenadie PÎRŢU
    Nr. 678. Chişinău, 22 august 2014.


    metodologia
    [Metodologia modificată prin  HANRE57 din 23.02.17, MO144-148/05.05.17 art.847]
    [Metodologia modificată prin HANRE01 din 13.01.16, MO13-19/22.01.16 art.58]