HGC964/2014
ID intern unic:  355625
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 964
din  17.11.2014
cu privire la completarea anexei nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009

Publicat : 28.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 352-357     art Nr : 1042
    Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 92-93, art. 409), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1) în nota explicativă la anexa nr. 3 la Regulamentul circulaţiei rutiere, compartimentul V litera c) se completează cu următoarele indicatoare:
    „5.85 „Biserică”.
    5.86 „Muzeu” .
    5.87 „Peşteră”.
    5.88 „Staţiune balneoclimaterică”.
    5.89 „Atelier meşteşugăresc”.
    5.90 „Vinărie”.
    5.91 „Cramă vitivinicolă”.
    5.92 „Hipodrom”.
    5.93 „Grădină zoologică”.
    5.94 „Parcare pentru rulote”;
    2) în anexa nr. 3 la Regulamentul circulaţiei rutiere, compartimentul V litera c) se completează cu următoarele indicatoare:

    PRIM-MINISTRU                                                    Iurie LEANCĂ
    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                       Dorin Recean

    Nr. 964. Chişinău, 17 noiembrie  2014.