HGC967/2014
ID intern unic:  355629
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 967
din  17.11.2014
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în  anexele nr. 1 şi nr. 3 la Hotărîrea
Guvernului nr. 284  din 24 aprilie 2013
Publicat : 28.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 352-357     art Nr : 1045
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în anexele nr. 1 şi nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 284 din 24 aprilie 2013 „Privind aprobarea uniformei, însemnelor şi normelor de echipare cu uniformă a poliţiştilor” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                            Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                               Dorin Recean
    Ministrul finanţelor                                                           Anatol Arapu

    Nr. 967. Chişinău, 17 noiembrie  2014.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 967
din 17 noiembrie 2014


Modificările şi completările
ce se operează în  anexele nr. 1 şi nr. 3 la Hotărîrea
Guvernului nr. 284 din 24 aprilie 2013

    Hotărîrea Guvernului nr. 284 din 24 aprilie 2013 „Privind aprobarea uniformei, însemnelor şi normelor de echipare cu uniformă a poliţiştilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 109, art. 359), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) anexa nr. 1:
    a) la punctul 20, titlul se completează în final cu cuvîntul „naturală”;
    b) în titlul punctului 21, cuvintele „din ţesătură de lînă în amestec” se exclud;
    c) în titlul punctului 23, cuvintele „albastră-închis” se substituie cu cuvîntul „neagră”;
    d) titlul punctului 24 va avea următorul cuprins:
    „24. Chipiu camuflat”;
    e) în titlul punctului 25, cuvintele „albastru-închis” se substituie cu cuvîntul „negru”;
    f) titlul punctului 26 va avea următorul cuprins:
    „26. Chipiu de patrulare albastru-închis”;
    g) în titlul punctului 27, cuvintele „albastră-închis” se substituie cu cuvîntul „neagră”;
    h) punctul 33:
    titlul va avea următorul cuprins:
    „33. Scurtă de patrulare de primăvară-toamnă”;
    alineatul doi va avea următorul cuprins:
    „Faţa scurtei are două repere simetrice. Pe partea superioară a părţilor din faţă, la nivelul liniei bustului, se prelucrează simetric cîte un buzunar cu sistem de închidere pe fermoar, cu linii de intrare în buzunar verticale. Pe partea superioară a părţilor din interiorul scurtei se prelucrează cîte un buzunar ce se încheie cu bandă velcro.”;
    la alineatul patru, propoziţia a doua va avea următorul cuprins: „Pe partea posterioară a mînecilor, în zona cotului sînt aplicate elemente de protecţie (cotiere) cu lungimea de 180 mm. Pe mîneca stîngă se aplică ecusonul Inspectoratului General al Poliţiei, iar pe mîneca dreaptă, ecusonul Poliţiei. Terminaţia mînecii este prelucrată cu manşetă, flexibilă pe partea inferioară a mînecii, datorită panglicii elastice.”;
    alineatele cinci, şase şi şapte se exclud;
    i) punctul 34:
    titlul va avea următorul cuprins:
    „34. Pantaloni de patrulare de primăvară-toamnă”;
    la alineatul doi, propoziţiile patru şi cinci se exclud;
    alineatul patru se exclude;
    alineatul cinci va avea următorul cuprins:
    „În zonele laterale ale pantalonilor este prelucrat cîte un buzunar aplicat. Buzunarul este poziţionat la nivelul liniei laterale cu 300 mm mai jos de conturul superior al pantalonilor. Linia de intrare în buzunar, cu lungimea de 220 mm, este orientată oblic sub un unghi de 200, adîncimea pungii pe conturul orientat posterior constituie 235 mm, iar pe cel orientat anterior – 180 mm. Punga buzunarului este divizată vertical în trei segmente uniforme ca lăţime, în care este format cîte un pliu orientat spre spate, cu adîncimea de 20 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă cu lungimea de 225 mm şi lăţimea de 65 mm. Pe clape sînt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin bandă velcro, aplicate pe colţurile acestora.”;
    j) se completează cu punctul 341 cu următorul cuprins:
    „341. Pantaloni de patrulare de vară
    Pantalonii sînt constituiţi din faţă, spate şi betelie. Partea din faţă este formată din două părţi simetrice. În cusătura de mijloc este prelucrat un şliţ, care se încheie cu nasturi. În cusăturile laterale sînt prevăzute două buzunare. În zona genunchiului sînt aplicate elemente de protecţie (genunchiere) cu lungimea de 255 mm. Partea din spate este realizată din două repere simetrice. Cu 90 mm mai jos de conturul superior sînt prelucrate cîte un buzunar tăiat cu laist şi clapă dublă, cu lungimea liniei de intrare de 135 mm, care se prinde cu nasture din ambele părţi ale clapei. Lăţimea laistului este de 17 mm, lăţimea clapei – de 50 mm.
    Pe clape sînt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin bandă velcro, aplicate pe colţurile acestora.
    În cusăturile laterale este inclusă vipuşca din postav gri-deschis. Betelia, montată în cusătura taliei, este prevăzută cu şapte găici pentru curea. Betelia se încheie cu ajutorul nasturelui şi al copcii. Marginile interioare ale pantalonilor sînt tivite şi prelucrate cu panglică.”;
    k) în titlul punctului 35, cuvintele „din stofă de lînă” se exclud;
    l) titlurile punctelor 36, 37 şi 38 vor avea următorul cuprins:
    „36. Pantaloni de serviciu albaştri-închis”;
    „37. Scurtă camuflată”;
    „38. Pantaloni camuflaţi”;
    m) se completează cu punctele 401 şi 402 cu următorul cuprins:
    „401. Cămaşă gri cu mîneca lungă
    Cămaşa se încheie la mijlocul feţei, are cordon montat şi strîns pe elastic, guler răsfrînt cu ştei şi colţuri ascuţite. Este prevăzută cu două buzunare aplicate, cu clape, care se încheie cu butoniere şi nasturi. Buzunarele şi clapele sînt fasonate.
    402. Cămaşă gri cu mîneca scurtă
    Forma cămăşii corespunde descrierii cămăşii gri cu mîneca lungă, cu deosebirea că partea de jos a mînecii este mai sus de încheietura cotului, iar terminaţia mînecii este prelucrată cu manşetă croită integral.”;
    n) punctul 41:
    la alineatul doi, propoziţia a treia se exclude;
    la alineatul trei, propoziţiile a doua şi a treia vor avea următorul cuprins: „Pe partea dreaptă se coase o fîşie de scai pentru aplicarea fîşiei cu numele şi prenumele poliţistului.
    Epoleţii sînt de tip husă: elementul interior este introdus în cusătura de aplicare a mînecii, iar elementul exterior de formă tubulară se îmbracă pe elementul interior şi se fixează de produs prin nasturi.”;
    o) punctul 43:
    la alineatul doi, propoziţiile trei-şase se exclud;
    alineatul cinci se exclude;
    la alineatul şase, cuvintele „formă unghiulară” se substituie cu cuvintele „formă rotundă”;
    p) la punctul 44, litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) scurtă cu piepţi, spate, mîneci şi guler. Sistemul de închidere a produsului este central, cu fermoar acoperit cu fentă, cu lăţimea de 45 mm, croită pe faţa produsului.
    Faţa scurtei are două repere simetrice. Pe partea superioară a părţilor din faţă, la nivelul liniei bustului se prelucrează simetric cîte un buzunar vertical cu sistem de închidere pe fermoar, cu lungimea liniei de intrare în buzunar de 140 mm.
    Pe partea superioară a părţilor din faţă se prelucrează cîte un buzunar cu laist, plasat sub unghi, iar în partea interioară – un buzunar ce se încheie cu bandă velcro, prelucrat în partea superioară a reperului din stînga.
    Spatele este format din două repere: partea superioară (platcă) şi partea inferioară. Pe platcă este aplicată inscripţia reflectorizantă „POLIŢIA”. Mîneca este montată, fiind formată din partea superioară şi partea inferioară. Terminaţia mînecii este prelucrată cu manşetă, flexibilă pe partea inferioară a mînecii, datorită panglicii elastice.
    Epoleţii sînt montaţi în răscroiala mînecilor, iar terminaţiile libere sînt fixate pe cusăturile umerale cu ajutorul nasturilor şi butonierelor.
    Pe mîneci, mai jos de cot, sînt aplicate două benzi reflectorizantă de culoare gri, cu lăţimea de 50 mm. Pe mîneca stîngă se aplică ecusonul Inspectoratului General al Poliţiei, iar pe mîneca dreaptă, ecusonul Poliţiei.
    Terminaţia este prelucrată cu betelie lată, încheiată. În regiunea cusăturilor laterale, betelia este flexibilă, datorită panglicii elastice care este fixată cu trei tigheluri de garnisire.
    Scurta este căptuşită cu ţesătură de bumbac şi matlasată cu vatelină.”;
    q) titlul punctului 45 se completează în final cu cuvîntul „naturală”;
    r) în titlul punctului 46, cuvintele „din ţesătură de lînă în amestec” se exclud;
    s) titlurile punctelor 48 şi 50 vor avea următorul cuprins:
    „48. Chipiu camuflat”;
    „50. Chipiu de patrulare albastru-închis”;
    t) la punctul 52, după prima propoziţie se introduce următoarea propoziţie: „Gulerul paltonului este din blană naturală de ovină.”;
    u) se completează cu punctul 541 cu următorul cuprins:
    „541. Fustă de serviciu de culoare albastră-deschis
    Fusta dreaptă, cu lungimea pînă la punctul rotulian, este constituită din partea din faţă, spate şi betelie. Sistemul de închidere a produsului se realizează prin fermoar ascuns din masă plastică, amplasat în linia de simetrie a spatelui.
    Partea din faţă prezintă un reper. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a 2 pense amplasate simetric.
    Partea din spate prezintă linii de relief ce se finalizează cu şliţuri cu lungimea de 230 mm şi lăţimea de 55 mm.
    Betelia cu lăţimea de 35 mm se încheie cu un nasture şi o butonieră.
    Produsul este prelucrat cu căptuşeală pînă la terminaţie.”;
    v) la punctul 57:
    la alineatul doi, propoziţia a treia se exclude;
    alineatul cinci se exclude;
    la alineatul şase, cuvintele „formă unghiulară” se substituie cu cuvintele „formă rotundă”;
    w) se completează cu punctele 581, 591 şi 661 cu următorul cuprins:
    „581. Pantofi negri de patrulare din piele naturală pentru bărbaţi
    Pantofii sînt constituiţi din două ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar şi căptuşeală interioară. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmb, ştaif exterior şi limbă, iar cel intermediar – din bombeu şi ştaif. Căptuşeala este executată din piele şi ţesătură. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă, cel interior – din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi glenc metalic. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Pantofii se încheie cu şiret.”;
    „591. Pantofi negri de patrulare din piele naturală pentru femei
    Pantofii sînt constituiţi din două ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi căptuşeală.  Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmb, ştaif exterior şi limbă, iar cel intermediar – din bombeu şi ştaif. Căptuşeala este executată din piele şi ţesătură. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă şi toc prefabricate, cel interior – din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi glenc metalic. Ansamblul intermediar se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Pantofii se încheie cu şiret.”;
    „661. Cravată albastră-închis
    Cravata este constituită din piesă de bază, nod şi bentiţă. Piesa de bază are forma unui trapez alungit şi se termină în unghi ascuţit. Nodul este permanent, de formă triunghiulară. Bentiţa este formată din două jumătăţi de formă dreptunghiulară.”;
    2) anexa nr. 3:
    a) norma nr. 2:
    coloana 2:
    la poziţia 5, cuvintele „de vară”  se exclud;
    poziţia 8 va avea următorul cuprins: „Scurtă de serviciu albastră-închis”;
    la coloana 4 poziţia 10, cifra „2” se substituie cu cifra „1”;
    coloana 5:
    la poziţiile 2 şi 4, cifra „3” se substituie cu cifra „4”;
    la poziţia 3, cifra „3” se substituie cu cifra „5”;
    la poziţia 8, cifra „3” se substituie cu cifra „2”;
    la poziţia 10, cifra „1” se substituie cu cifra „2”;
    se completează cu poziţiile 161-166 cu următorul cuprins:
,,161.

Fustă de paradă albastră-închis

buc.
1
4
162.

Bonetă albastră-închis

buc.
1
2
163.

Fustă de serviciu albastră-închis

buc.
1
1
164.

Cămaşă gri cu mîneca lungă

buc.
1
1
165.
Cămaşă gri cu mîneca scurtă
buc.
1
1
166.
Papion albastru-închis
buc.
1
2”;

    notele se completează cu punctul 3 cu următorul cuprins:
    „3. Pentru persoanele care sînt echipate cu palton, termenul de uzură al scurtei de iarnă se măreşte cu un an.”;
    b) norma nr. 3:
    la coloana 2, poziţia 5 va avea următorul cuprins: „Scurtă cu glugă”;
    coloana 5:
    la poziţiile 2 şi 4, cifra „3” se substituie cu cifra „4”;
    la poziţia 3, cifra „3” se substituie cu cifra „5”;
    la poziţia 5, cifra „3” se substituie cu cifra „5”;
    la poziţia 7, cifra „1” se substituie cu cifra „2”;
    se completează cu poziţiile 121-129 cu următorul cuprins:
,,121.
Fustă de paradă albastră-închis
buc.
1
4
 122.
Bonetă albastră-închis
buc.
1
2
123.
Scurtă de serviciu albastră-închis
buc.
1
2
124.
Pantaloni de serviciu albaştri-închis
buc.
1
1
125.
Fustă de serviciu albastră-închis
buc.
1
1
126.
Cămaşă gri cu mîneca lungă
buc.
2
1
127.
Cămaşă gri cu mîneca scurtă
buc.
2
1
128.
Fes negru
buc.
1
5
129.
Papion albastru-închis
buc.
1
2”;
    la notă:
    punctul unic devine punctul 1;
    se completează cu punctul 2 cu următorul cuprins:
    „2. Pentru persoanele care sînt echipate cu palton, termenul de uzură al scurtei de iarnă se măreşte cu un an.”;
    c) norma nr. 4 se exclude;
    d) norma nr. 5:
    coloana 2:
    poziţia 3 va avea următorul cuprins: „Chipiu de patrulare albastru-închis”;
    poziţia 5 va avea următorul cuprins: „Scurtă de patrulare de primăvară-toamnă”;
    poziţia 7 va avea următorul cuprins: „Costum camuflat (chipiu, scurtă, pantaloni)”;
    poziţia 8 va avea următorul cuprins: „Pantaloni de serviciu albaştri-închis”;
    poziţia 15 va avea următorul cuprins: „Tricou camuflat”;
    la coloana 4 poziţia 14, cifra „1” se substituie cu cifra „2”;
    coloana 5:
    la poziţia 3, cifra „2” se substituie cu cifra „1”;
    la poziţia 7, cifra „,1” se substituie cu cifra „2”;
    la poziţia 11, cifra „3” se substituie cu cifra „5”;
    la poziţia 12, cifra „1” se substituie cu cifra „2”;
    la poziţia 14, cifra „2,5” se substituie cu cifra „1”;
    la poziţia 18, cifra „1” se substituie cu cifra „2”;
    la poziţia 19, cifra „1,5” se substituie cu cifra „2”;
    se completează cu poziţiile 221-2214 şi 251 cu următorul cuprins:
,,221.
Fustă de paradă albastră-închis
buc.
1
5
 222.
Bonetă albastră
buc.
1
2
223.
Scurtă de serviciu albastră-închis
buc.
1
2
224.
Fustă de serviciu albastră-închis
buc.
1
1
 225.
Cămaşă gri cu mîneca scurtă
buc.
2
1
 226.
Scurtă de iarnă albastră-închis
buc.
1
3
227.
Beretă neagră
buc.
1
2
228.
Pantaloni de patrulare de vară
buc.
1
2
229.
Pantaloni de patrulare de primăvară-toamnă
buc.
1
2
2210.
Tricou albastru-închis
buc.
2
1
2211.
Tricoul albastru-închis cu guler (de tip polo)
buc.
2
1
2212.
Cagulă neagră
buc.
1
4
2213.
Fes negru
buc.
1
2
2214.
Papion albastru-închis
buc.
1
2”;
,,251.
Pantofi de patrulare
buc.
1
1”;
    notele se completează cu punctele 6 şi 7 cu următorul cuprins:
    „6. Pentru persoanele care sînt echipate cu palton şi costum de iarnă, termenul de uzură al scurtei de iarnă se măreşte cu un an.
    7. În locul chipiului de serviciu, angajaţilor Brigăzii de Poliţie cu Destinaţie Specială „Fulger” li se vor elibera berete.”;
    e) norma nr. 6:
    la coloana 2, poziţia 3 va avea următorul cuprins: „Chipiu  de patrulare albastru-închis”;
    coloana 4:
    la poziţia 10, cifra „2” se substituie cu cifra „1”;
    la poziţia 11, cifra „2” se substituie cu cifra „1”;
    coloana 5:
    la poziţia 2, cifra „3” se substituie cu cifra „5”;
    la poziţia 3, cifra „2” se substituie cu cifra „1”;
    la poziţia 4, cifra „2” se substituie cu cifra „3”;
    la poziţia 5, cifra „3” se substituie cu cifra „5”;
    la poziţia 6, cifra „1” se substituie cu cifra „2”;
    la poziţia 10, cifra „1” se substituie cu cifra „2”;
    la poziţia 13, cifra „1” se substituie cu cifra „2”;
    la poziţia 14, cifra „1” se substituie cu cifra „2”;
    la poziţia 29, cifra „1” se substituie cu cifra „2”;
    compartimentul I se completează cu poziţiile 201-2010 cu următorul cuprins:
,,201.
Fustă de paradă albastră-închis
buc.
1
5
 202.
Bonetă albastră-închis
buc.
1
2
 203.
Fustă de serviciu albastră-închis
buc.
1
1
 204.
Cămaşă gri cu mîneca lungă
buc.
2
1
 205.
Cămaşă gri cu mîneca scurtă
buc.
2
1
206.
Pantaloni de patrulare de vară
buc.
1
2
 207.
Scurtă de patrulare de primăvară-toamnă
buc.
1
2
 208.
Pantaloni de patrulare de primăvară-toamnă
buc.
1
2
 209.
Tricou albastru-închis
buc.
2
1
2010.
Papion albastru-închis
buc.
1
2”;

    compartimentul II se completează cu poziţia 231 cu următorul cuprins:
,,231.
Pantofi de patrulare
buc.
1
1”;

    norma se completează cu o notă cu următorul cuprins:
    „Notă.
    Pentru persoanele care sînt echipate cu palton, termenul de uzură al scurtei de iarnă se măreşte cu un an.”;
    f) norma nr. 7:
    poziţia 3 se exclude;
    la coloana 2, poziţia 4 va avea următorul cuprins: „Chipiu de patrulare albastru-închis”;
    coloana 4:
    la poziţia 13, cifra „2” se substituie cu cifra „1”;
    la poziţia 14, cifra „2” se substituie cu cifra „1”;
    coloana 5:
    la poziţiile 2 şi 7, cifra „4” se substituie cu cifra „5”;
    la poziţia 4, cifra „2” se substituie cu cifra „1”;
    la poziţia 8, cifra „1” se substituie cu cifra „2”;
    la poziţia 13, cifra „1” se substituie cu cifra „2”;
    la poziţia 16, cifra „1” se substituie cu cifra „2”;
    compartimentul I se completează cu poziţiile 231-2313 cu următorul cuprins:
,,231.
Fustă de paradă albastră-închis
buc.
1
5
 232.
Bonetă albastră-închis
buc.
1
2
 233.
Fustă de serviciu albastră-închis
buc.
1
1
234.
Cămaşă gri cu mîneca lungă
buc.
2
1
 235.
Cămaşă gri cu mîneca scurtă
buc.
2
1
 236.
Scurtă de iarnă albastră-închis
buc.
1
3
 237.
Pantaloni de patrulare de vară
buc.
1
2
 238.
Scurtă de patrulare de primăvară-toamnă
buc.
1
2
 239.
Pantaloni de patrulare de primăvară-toamnă
buc.
1
2
2310.
Tricou albastru-închis
buc.
2
1
2311.
Fes negru
buc.
1
2
 2312.
Palton din postav albastru
buc.
1
5
2313.
Papion albastru-închis
buc.
1
2”;

    compartimentul II se completează cu poziţia 261 cu următorul cuprins:
,,261.
Pantofi de patrulare
buc.
1
1”;

    compartimentul III se completează cu poziţia 281 cu următorul cuprins:
,,281.
Curea pentru pantaloni
buc.
1
 3”;

    norma se completează cu o notă cu următorul cuprins:
    „Notă.
    Pentru persoanele care sînt echipate cu palton şi costum de iarnă, termenul de uzură al scurtei de iarnă se măreşte cu un an”.