OMEC193/2014
ID intern unic:  355635
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 193
din  17.11.2014
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 28.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 352-357     art Nr : 1658
    În temeiul prevederilor art. 104 litera g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Valeriu Triboi, viceministru al economiei.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                            Andrian CANDU

    Nr.193. Chișinău, 17 noiembrie 2014.

Anexă
la Ordinul Ministerului Economiei
nr. 193 din 17.11.2014

LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare
şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul
Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim
vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero
Nr.
d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul

482.
Firma Iniţiativa Ecologică „ŞALTOIANCA” S.R.L.
cod fiscal 1003600012894
Nr. 7 din 25 septembrie 2014
 
18.2
 
483.
„PROELINICA” S.R.L.
cod fiscal 1011600015836
Nr. 1037/3 din 23 octombrie 2014
 
18.2
 
484.
Î.C.S.„LINSTIL-CONFECŢII” S.R.L.
cod fiscal 1010600027432
Nr. 032/25 din 7 octombrie 2014
 
18.2