OSVC488/2014
ID intern unic:  355637
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 488
din  20.11.2014
cu privire la completarea  anexei nr. 11
la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea
şi completarea declaraţiei vamale în detaliu
Publicat : 28.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 352-357     art Nr : 1660     Data intrarii in vigoare : 20.11.2014
    Întru asigurarea aplicării uniforme a legislaţiei fiscale şi vamale în vigoare şi în temeiul prevederilor art.12 al Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20.07.2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în temeiul pct.7,8 din Regulamentul Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.3-5, art.15), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:

    1.  Anexa nr.11 „Codurile procedurilor vamale” la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-o din 24.12.2009, se completează cu codul procedurilor vamale, după cum urmează:

 

    1.1. A completa ”Procedura 1” cu codul procedurii vamale:

10
Export
1043

Exportul mărfurilor obţinute din prelucrarea materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar și articolelor de completare importate pentru care s-a prelungit termenul de plată a TVA și a taxei vamale pentru perioada ciclului de producere


1.2.  
A completa la ”Procedura 4” cu codul procedurilor vamale:
 
40
Import definitiv
4043

Regularizarea obligaţiei vamale pentru mărfurile străine anterior plasate în regim vamal de „import”, care au făcut obiectul prelungirii termenului de plată a drepturilor de import.

42

Importul mărfurilor care fac obiectul scutirii de la drepturile de import.

4243

Importul definitiv al mărfurilor străine care fac obiectul scutirii de la drepturile de import, anterior plasate  în regim vamal de „import”, care au făcut obiectul prelungirii termenului de plată a drepturilor de import.

43

Importul mărfurilor care fac obiectul prelungirii termenului de plată a drepturilor de import

4300

Importul materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare care fac obiectul prelungirii termenului de plată a TVA și a taxei vamale pentru perioada ciclului de producere.

4371

Importul materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare care fac obiectul prelungirii termenului de plată a TVA și a taxei vamale pentru perioada ciclului de producere, anterior plasate în regim vamal ”antrepozit vamal”

4376

Importul materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare care fac obiectul prelungirii termenului de plată a TVA și a taxei vamale pentru perioada ciclului de producere, anterior plasate în regim vamal “zonă liberă” (în scopul producerii)

4378

Importul materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare care fac obiectul prelungirii termenului de plată a TVA și a taxei vamale pentru perioada ciclului de producere, anterior plasate în regim vamal “zonă liberă” (în scopul păstrării, utilizării mărfurilor străine)
    1.3.   A completa la ”Procedura 9” cu codul procedurilor vamale:
 
92
Abandon în favoarea statului
9243

Abandonul în favoarea statului a mărfurilor anterior plasate în regim vamal “import”, care au făcut obiectul prelungirii termenului de plată a drepturilor de import.

93
Distrugere.
9343

Plasarea mărfurilor în destinaţia vamală “distrugere”, plasate anterior în regim vamal “import”, care au făcut obiectul prelungirii termenului de plată a drepturilor de import.
    2. Direcţia dezvoltarea informaţională şi Î.S. “Vamservinform” vor opera completarea corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.

    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului Ordin.

    4. Executarea prezentului Ordin se atribuie birourilor vamale.

    5. Responsabilitatea pentru executarea prezentului Ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.

    6. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.

    7. Prezentul ordin intră în vigoare din data semnării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                       Tudor BALIŢCHI

    Nr. 488-O. Chişinău, 20 noiembrie 2014.