HGC993/2014
ID intern unic:  355933
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 993
din  10.12.2014
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
 nr. 961 din 21 august 2006
Publicat : 19.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 372-384     art Nr : 1077
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 961 din 21 august 2006 „Cu privire la aprobarea Regulamentului reţelei naţionale de observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.142-145, art.1076), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) La punctul 1, alineatul doi va avea următorul cuprins:
    „Lista instituţiilor şi laboratoarelor incluse în reţeaua naţională de observare şi control de laborator (RNOCL) asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici, conform anexei nr. 2.”;
    2) în anexa nr. 1 punctul 4 alineatul patru, sintagma „la propunerea preşedintelui Comisiei pentru situaţii excepţionale a Republicii Moldova” se exclude;
    3) anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.2

    PRIM-MINISTRU                                                                Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                               Andrian Candu
    Ministrul afacerilor interne                                                   Dorin Recean
    Ministrul sănătăţii                                                                  Andrei Usatîi
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                          Vasile Bumacov
    Ministrul mediului                                                                 Valentina Ţapiş

    Nr. 993. Chişinău, 10 decembrie 2014.