OMFC166/2014
ID intern unic:  355959
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 166
din  05.12.2014
privind modificarea şi completarea Ordinului
ministrului finanţelor nr.185 din 23 decembrie 2013
cu privire la aprobarea şi abrogarea unor Rapoarte
 lunare, trimestriale şi anuale
Publicat : 19.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 372-384     art Nr : 1850     Data intrarii in vigoare : 19.12.2014
    Întru executarea articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.185 din 23 decembrie 2013 cu privire la aprobarea şi abrogarea unor  Rapoarte lunare, trimestriale şi anuale se operează următoarea modificare:
    1. La punctul 1 se modifică Formularul nr. 1 „Bilanţul executării bugetului autorităţilor/instituţiilor publice”.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                                           Anatol ARAPU

    Nr. 166. Chişinău, 5 decembrie 2014.


    formularul nr.1