OSVC501/2014
ID intern unic:  355966
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 501
din  09.12.2014
cu privire la modificarea Ordinului nr. 346-O din 24.12.2009
„Referitor la aprobarea Normelor
tehnice privind imprimarea,
utilizarea şi completarea
declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 19.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 372-384     art Nr : 1857     Data intrarii in vigoare : 19.12.2014
    În scopul implementării Acordului de Asociere între Republica Moldova pe de o parte şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27.06.2014 şi ratificat prin Legea nr 112 din 02.07.2014, întru asigurarea executării Hotărîrii Guvernului nr. 971 din 17.11.2014 ”Pentru aprobarea Regulamentului”, precum şi pentru reglementarea importului/exportului mărfurilor în regim preferenţial,
ORDON:
    1. Se suplimentează anexa nr. 12 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, ”Lista codurilor contingentelor în vigoare”, conform anexei la prezentul ordin (se anexează).
    2. În vederea îndeplinirii prezentului ordin, Direcţia dezvoltare informaţională în comun cu Î.S. „Vamservinform” va opera completările şi modificările corespunzătoare în Sistemul Informaţional „Asycuda World”.
    3. Executarea prezentului ordin se atribuie şefilor birourilor vamale, cu aducerea la cunoştinţa brokerilor vamali şi declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcţiei tehnologii informaţionale.
    5. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                          Tudor BALIŢCHI

    Nr. 501-O. Chişinău, 9 decembrie 2014.


Anexă
la Ordinul Serviciului Vamal
nr. 501-O din 9 decembrie 2014

Cod
Denumire
EUIM1

Contingent conform Anexei XV-D (categoria CT1) a Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană

EUIM2

Contingent conform Anexei XV-D (categoria CT2) a Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană

EUIM3

Contingent conform Anexei XV-D (categoria CT3) a Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană

EUIM4

Contingent conform Anexei XV-D (categoria CT4) a Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană

EUIM5

Contingent conform Anexei XV-D (categoria CT5) a Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană

EUIM6

Contingent conform Anexei XV-D (categoria CT6) a Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea  Europeană

EUEX1

Contingent conform Anexei XV-C (categoria 1 – carne de porc) a Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană

EUEX2

Contingent conform Anexei XV-C (categoria 2 – carne de pasăre) a Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană

EUEX3

Contingent conform Anexei XV-C (categoria 3 – produse lactate) a Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană

EUEX4

Contingent conform Anexei XV-C (categoria 4 – ouăîncoajă) al Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană

EUEX5

Contingent conform Anexei XV-C (categoria 5 – ouă și albumine) a Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană

EUEX6

Contingent conform Anexei XV-C (categoria 6 – grâu, făinăși agglomerate sub formă de pelete) a Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană

EUEX7

Contingent conform Anexei XV-C (categoria 7 – orz, făină și aglomerate sub formă de pelete) a Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană

EUEX8

Contingent conform Anexei XV-C (categoria 8 – porumb, făinășiaglomerate sub formă de pelete) a Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană

EUEX9

Contingent conform Anexei XV-C (categoria 9 – zaharuri) a Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană

EUEX10

Contingent conform Anexei XV-C (categoria 10 – cerealeprelucrate) a Acordului de Asociere între Republica Moldova șiUniunea Europeană

EUEX11

Contingent conform Anexei XV-C (categoria 11 – țigarete) a Acordului de Asociere ntre Republica Moldova și Uniunea Europeană

EUEX12

Contingent conform Anexei XV-C (categoria 12 – produse lactate prelucrate) a Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană

EUEX13

Contingent conform Anexei XV-C (categoria 13 – zahăr prelucrat) al Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană

EUEX14

Contingent conform  Anexei XV-C (categoria 14 – porum bzaharat) a Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană