HGC1021/2014
ID intern unic:  356025
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1021
din  22.12.2014
pentru aprobarea modificărilor ce se operează
în Programul privind repartizarea mijloacelor
fondului rutier pe anul 2014
Publicat : 23.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 385     art Nr : 1098
    Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.168 din 11 martie 2014 (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                                        Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul transporturilor
    şi infrastructurii drumurilor                                                           Vasile Botnari
    Ministrul finanţelor                                                                       Anatol Arapu

    Nr. 1021. Chişinău, 22 decembrie 2014.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.1021
din  22 decembrie 2014
MODIFICĂRILE
ce se operează în Programul privind repartizarea
mijloacelor fondului rutier pe anul 2014, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 168 din 11 martie 2014
    Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 168 din 11 martie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.60-65, art. 185), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:

    program