OMSC1388/2014
ID intern unic:  356058
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 1388
din  03.12.2014
cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Ministerului Sănătăţii
 nr. 309 din 26.03.2013 ”Cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică
de fabricaţie a medicamentelor (GMP) de uz uman”
Publicat : 26.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 386-396     art Nr : 1911
    În conformitate cu cererea depusă, în legătură cu modificarea statutului juridic al întreprinderii farmaceutice ÎM „Farmaco” SA şi în baza Raportului de inspecţie la întreprinderea farmaceutică ÎM „Farmaco” SA din 27.11.2014, precum şi în temeiul pct. 9 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011,
O R D O N:
    1. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 309 din 26.03.2013 ”Cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de fabricaţie a medicamentelor (GMP) de uz uman” se modifică şi se completează după cum urmează:
    La p. 21 în cuvintele „ÎM „Farmaco” SA - noiembrie 2014” se substituie sintagma  „2014” cu „2015”.
    2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se atribuie dlui Mihai Ciocanu, viceministru.

    MINISTRUL SĂNĂTĂȚII                                                            Andrei USATÎI

    Nr. 1388. Chişinău, 3 decembrie 2014.