OIFPSA1734/2014
ID intern unic:  356119
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 1734
din  18.12.2014
cu privire la modificarea şi completarea
Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal
de Stat nr. 1170 din 1 august 2014
Publicat : 26.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 386-396     art Nr : 1972
    Abrogat prin OIFPS388 din 21.04.16, MO114-122/29.04.16 art.749; în vigoare 29.04.16

    În scopul executării prevederilor art.4, art.5 şi art.136 lit.i) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, şi art.1 din Legea nr.3465-XI din 01.09.89 cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti,
O R D O N:
    1. Punctul 3, propoziţia a doua din Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la atestarea rezidenţei şi a impozitului pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova se expune în următoarea redacţie:
    "În cazul în care formularele tipizate ale statelor străine sînt prezentate în una dintre limbile străine, atestarea se efectuează pe formularul prezentat în original, cu anexarea formularului în limba de stat, tradus de traducătorii autorizaţi în baza Legii nr. 264 din 11.12.2008, cu anexarea copiei autorizaţiei eliberate acestora de Ministerul Justiţiei”.
    2. Direcţia gestionarea documentelor şi arhivare va aduce prezentul ordin la cunoştinţa tuturor subdiviziunilor structurale şi teritoriale ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
    3. Direcţia metodologia impozitelor directe şi impozitare internaţională va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ȘEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                                Ion PRISĂCARU

    Nr. 1734. Chişinău, 18 decembrie 2014.