HGC1031/2014
ID intern unic:  356223
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1031
din  30.12.2014
pentru modificarea Hotărîrii Guvernului
nr.983 din 22 decembrie 2012
Publicat : 31.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 400-403     art Nr : 1117
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr.983 din 22 decembrie 2012 „Cu privire la modul de funcţionare a instituţiilor de învăţămînt superior de stat în condiţii de autonomie financiară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 270-272, art.1057), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctul 2 al hotărîrii, sintagma „doi ani financiari (2013, 2014)” şi la punctul 21 din  anexa nr.1, sintagma „doi ani financiari (2013 şi 2014)” se substituie, respectiv, cu sintagma „4 ani financiari (2013-2016)”.

    PRIM-MINISTRU                                                                 Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                                 Maia Sandu
    Ministrul finanţelor                                                                Anatol Arapu

    Nr. 1031. Chişinău, 30 decembrie 2014.