OMEC1/2015
ID intern unic:  356355
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 1
din  14.01.2015
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 23.01.2015 în Monitorul Oficial Nr. 11-21     art Nr : 54
    În temeiul prevederilor art. 104 litera g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Tudor Copaci, viceministru al economiei.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                                           Andrian CANDU

    Nr. 1. Chişinău, 14 ianuarie 2015.

Anexa
la Ordinul Ministerului Economiei
nr.1 din 14 ianuarie 2015
LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei
uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia
 pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării
mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă,
impozitate cu TVA la cota zero

Nr.
 d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul

485.
Î.C.S.„LINSTIL-CONFECŢII” S.R.L.
cod fiscal 1010600027432

Nr. 2  din 12 septembrie 2014

 
18.2
 
486.
S.R.L. „RAMICONF-GRUP”
cod fiscal 1003606015428

F/nr  din 13 noiembrie 2014

F/nr  din 19 noiembrie 2014

18.2
18.2
487.
Firma Iniţiativa Ecologică „ŞALTOIANCA” S.R.L.
cod fiscal 1003600012894
 
Nr. 07/2014 din 6 noiembrie 2014
 
 
18.2
 
488.
S.R.L. „CODRU”
cod fiscal 1003601005891
Nr.5-06/16 din 13 noiembrie 2014
 
18.2
 
489.
S.R.L. „GL CONFECŢII”
cod fiscal 1013600028234
Nr.08/2014 din 17 noiembrie 2014
 
18.2
 
490.
S.C.  „FAIMOS” S.R.L.
cod fiscal 1005603003817
Nr.2 din 3 noiembrie 2014
 
18.2
 
491.
S.R.L. „RUDITIM”
cod fiscal 1003600037396
Nr. 06/2014 din 3 noiembrie 2014
 
18.2
 
492.
Î.M. „AYDISU” S.R.L.
cod fiscal 1007600018735
Nr. 10 din 24 noiembrie 2014
 
18.2
 
493.
Î.M. „AREA MODA” S.R.L.
cod fiscal 1010600024523

Nr. 01  din 01 decembrie 2014

 
18.2