OSVC02/2015
ID intern unic:  356367
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 02
din  12.01.2015
cu privire la modificarea Ordinului nr. 346-O din 24.12.2009
„Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea,
utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 23.01.2015 în Monitorul Oficial Nr. 11-21     art Nr : 62     Data intrarii in vigoare : 23.01.2015
    Întru asigurarea executării Legii privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor nr. 172 din 25.07.2014,
ORDON:
    1. A completa anexa nr. 13 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, ”Lista codurilor unităţilor de măsură suplimentare” şi ”Note explicative cu privire la particularităţile de utilizare ale unor coduri ale procedurilor vamale” cu următorul rind:
Doze de material seminal DMS

    2. În vederea îndeplinirii prezentului ordin, Î.S. „Vamservinform” va opera completările şi modificările corespunzătoare în Sistemul Informaţional „Asycuda World”.
    3. Executarea prezentului ordin se atribuie şefilor birourilor vamale, cu aducerea la cunoştinţa brokerilor vamali şi declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcţiei tehnologii informaţionale.
    5. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                                       Tudor BALIŢCHI

    Nr. 02-O. Chişinău, 12 ianuarie 2015.