OIFPSM1804/2014
ID intern unic:  356428
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 1804
din  30.12.2014
privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate
 (Declaraţie) (Forma UNIF14)
Publicat : 23.01.2015 în Monitorul Oficial Nr. 11-21     art Nr : 115
    MODIFICAT
   
OSFS161 din 27.03.18, MO108-112/30.03.18 art.453; în vigoare 30.03.18
    OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17
    OIFPS1001 din 19.11.15, MO324-329/04.12.15 art.2389; în vigoare 01.01.16    În baza art. 187 alin. (7) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1.  A aproba:
    Formularul-tip „Dare de seamă fiscală unificată (Declaraţie)” - (Forma UNIF14), conform anexei nr.1;
    Modul de completare a Dării de seamă fiscale unificate (Declaraţie), conform anexei nr.2.
    2. A abroga Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.440 din 12.07.2007 „Privind aprobarea Declaraţiei (darea de seamă fiscală unificată)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.112-116, art.483).
    3. Direcţia generală metodologia impozitelor şi taxelor va asigura publicarea ordinului nominalizat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ȘEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                      Ion PRISĂCARU

    Nr. 1804. Chişinău, 30 decembrie 2014.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OSFS161 din 27.03.18, MO108-112/30.03.18 art.453; în vigoare 30.03.18]
    [Anexa nr.1 modificată prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17]
    [Anexa nr.1 modificată prin OIFPS1001 din 19.11.15, MO324-329/04.12.15 art.2389; în vigoare 01.01.16]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin OSFS161 din 27.03.18, MO108-112/30.03.18 art.453; în vigoare 30.03.18]
    [Anexa nr.2 modificată prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17]
    [Anexa nr.2 modificată prin OIFPS1001 din 19.11.15, MO324-329/04.12.15 art.2389; în vigoare 01.01.16]