OMFC09/2015
ID intern unic:  356548
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 09
din  20.01.2015
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind
executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul
trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005
Publicat : 30.01.2015 în Monitorul Oficial Nr. 22-28     art Nr : 119     Data intrarii in vigoare : 30.01.2015
    În legătură cu necesitatea reflectării unor operaţiuni specifice în executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor,
ORDON:
    În Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005, se operează următoarele modificări şi completări:
    1. În punctul 7.2.7 „Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor”:
    1.1. Denumirea conturilor contabile de gradul I şi II se modifică şi se expun în următoarea redacţie:
86

Mijloace temporar împrumutate din disponibilul mijloacelor speciale, fondurilor speciale, mijloacelor proiectelor finanţate din surse externe, mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor bugetare

A-P

8601

Mijloace temporar împrumutate din disponibilul mijloacelor speciale, fondurilor speciale şi mijloacelor proiectelor finanţate din surse externe pentru efectuarea cheltuielilor la componenta de bază a bugetului de stat

A-P

8602

Mijloace temporar primite şi rambursate de la componenta de bază a bugetului de stat la mijloace speciale, fondurile speciale şi mijloacele proiectelor finanţate din surse externe

A-P

    2. În punctul 7.4.1 „Corespondenţa conturilor evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor”:
    2.1. Se modifică înscrierile contabile şi se expun în următoarea redacţie:
Nr.
d/o
Conţinutul operaţiunii
Simbolul conturilor
Debit
Credit
1
2
3
4
 
IX. Surse de finanţare
 
 
166

Mijloace temporar împrumutate din disponibilul mijloacelor speciale, fondurilor speciale şi mijloacelor proiectelor finanţate din surse externe pentru efectuarea cheltuielilor la componenta de bază a bugetului de stat

8601
 
1401,1501, 1681
1401,1501, 1681
8601
 
167

Mijloacele temporar primite de către bugetul de stat şi rambursate la mijloacele speciale, fondurile speciale şi mijloacele proiectelor finanţate din surse externe

1101
8602
8602
1101
201

Mijloacele temporar primite din disponibilul mijloacelor speciale, fondurilor speciale, mijloacelor proiectelor finanţate din surse externe şi rambursate de către bugetul de stat, în dependenţă de sold

8602
9101, 9105,
9106,9107
9101, 9105,
9106,9107
8602
216

Mijloacele temporar împrumutate din disponibilul mijloacelor speciale, fondurilor speciale, mijloacelor proiectelor finanţate din surse externe şi rambursate de către bugetul de stat, în dependenţă de sold

8601
9101, 9105,
9106,9107
9101, 9105,
9106,9107
8601

    3. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                                   Anatol ARAPU

    Nr. 09. Chişinău, 20 ianuarie 2015.