OMSC30/2015
ID intern unic:  356705
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 30
din  21.01.2015
cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Sănătăţii
nr.309 din 26.03.2013 „Cu privire la aprobarea Regulilor de
bună practică de fabricaţie a medicamentelor (GMP) de
uz uman”
Publicat : 06.02.2015 în Monitorul Oficial Nr. 29-32     art Nr : 194
    În temeiul pct.9 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare,
O R D O N:
    1. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.309 din 26.03.2013 „Cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de fabricaţie a medicamentelor (GMP) de uz uman” se modifică după cum urmează:
    La pct. 21 în sintagma „SRL „Universal Farm” – decembrie 2014” cuvintele „decembrie 2014” se substituie cu cuvintele „decembrie 2015”.
    2. Ordinul se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se atribuie dlui Mihail Ciocanu, viceministru.

    MINISTRUL SĂNĂTĂȚII                                             Andrei USATÎI

    Nr. 30. Chişinău, 21 ianuarie 2015.