OMEC12/2015
ID intern unic:  356804
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 12
din  05.02.2015
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 13.02.2015 în Monitorul Oficial Nr. 33-38     art Nr : 246
    În temeiul prevederilor art. 104 lit. g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către acesteia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Tudor COPACI, viceministru al economiei.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                   Valeriu TRIBOI

    Nr. 12. Chişinău, 5 februarie 2015.


Anexa

la Ordinul Ministerului Economiei

nr.12 din 5 februarie 2015

LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare
şi a tipurilor de servicii
prestate de către aceştia pe teritoriul
Republicii Moldova solicitanţilor plasării
mărfurilor sub regim
vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero

Nr.
crt.

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul
494
S.C. „RIDIAGER - SV” S.R.L.
cod fiscal 1010600027432
Nr. 032/26  din 01 decembrie 2014
Nr. 09/2014 din 11 decembrie 2014
18.2
18.2
495
„LORIDON GRUP” S.R.L.
cod fiscal 1013600015863
Nr. 1/12  din 15 decembrie 2014
Nr. 25 din 25 noiembrie 2014
18.2
18.2
496
Î.C.S. „ALEINAD” S.R.L.
cod fiscal 1004602005378
Nr. 5/12 din 19 decembrie 2014
18.2
 
497
„LUXTORE” S.R.L.
cod fiscal 1011600000139
Nr. 1/2015 din 20 ianuarie 2015
 
18.2
 
498
„RAMICONF-GRUP” S.R.L.
cod fiscal 1003606015428
Nr.5-06/1 din 15 ianuarie 2015
 
18.2
 
499
„BEVERA NORD” S.R.L.
cod fiscal 1003607000083
Nr.03/01 din 02 ianuarie 2015
 
18.2
 
500
Î.C.S. ENNSGERN” S.R.L.
cod fiscal 1005602006121
Nr. 1/1 din 20 ianuarie 2015
18.2