EMO39/2015
ID intern unic:  356976
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
ERATĂ Nr. 39
din  20.02.2015
E R A T Ă
Publicat : 20.02.2015 în Monitorul Oficial Nr. 39-45     art Nr : 333
    În Ordinul ministrului finanţelor nr. 118 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Standardelor Naţionale de Contabilitate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 177-181/1224 din 16.08.2013, nr. 233-237/1534 din 22.10.2013), din punctul 2 se exclude textul „nr. 89 din 28.10.2002”.