OMFC24/2015
ID intern unic:  357197
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 24
din  27.02.2015
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind
executarea  de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul
trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005
Publicat : 06.03.2015 în Monitorul Oficial Nr. 52-57     art Nr : 415     Data intrarii in vigoare : 06.03.2015
    În legătură cu necesitatea reflectării unor operaţiuni specifice în executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor,
ORDON:
    În Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005, se operează următoarele modificări şi completări:
    1. În punctul 7.2.7 „Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerul Finanţelor”:
    1.1. Se introduc conturi contabile de gradul II noi, cu următorul conţinut:

Codul contului

Denumirea conturilor

Activ/ Pasiv

gradul I

gradul II

Clasa 6 Decontări între bugete
6109

Transferuri din fondul de compensare transmise de la bugetul central al unității teritorial autonome cu statut juridic special către bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelul I

A

6110

Transferuri din fondul de compensare primite de către bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelul I de la bugetul central al unității teritorial autonome cu statut juridic special

P

    2. În punctul 7.4.1 „Corespondenţa conturilor evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor”,
    2.1. Se introduc înscrieri contabile noi, cu următorul conţinut:

  Nr.

d/o

Conţinutul operaţiunii Simbolul conturilor
Debit
Credit
1
2
3
4
 

VII. Decontări între bugete

 
 

1271

Transferuri din fondul de compensare transmise de la bugetul central al unității teritorial autonome cu statut juridic special către bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelul I

6109
1201
1272

Restituirea transferurilor din fondul de compensare transmise de la bugetul central al unității teritorial autonome cu statut juridic special către bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelul I, anterior primite incorect

1201
6109


1311

Transferuri din fondul de compensare primite de către bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelul I de la bugetul central al unității teritorial autonome cu statut juridic special

1301
6110
1312

Restituirea transferurilor din fondul de compensare primite de către bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelul I de la bugetul central al unității teritorial autonome cu statut juridic special, anterior transmise incorect

6110
1301

XI. Operaţiunile de închidere a anului bugetar – bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special

2251

Transferuri din fondul de compensare transmise de la bugetul central al unității teritorial autonome cu statut juridic special către bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelul I

9201
6109
2252

Transferuri din fondul de compensare primite de către bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelul I de la bugetul central al unității teritorial autonome cu statut juridic special

6110
9301

    3.  În anexa nr.VII-20 “Plan de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a bugetului raional (dolai) prin trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, amplasate în cadrul unităţii teritorial autonome cu statut juridic special”,
    3.1.  Se introduc conturi contabile de gradul II noi, cu următorul conţinut:

Codul contului

Denumirea conturilor

Activ/ Pasiv

gradul I

gradul II

Clasa 6 Decontări între bugete

6152

Transferuri din fondul de compensare primite de către bugetul raional (dolai) de la bugetul central al unității teritorial autonome cu statut juridic special

P

6354

Transferuri cu destinaţie specială primite de către bugetul raional (dolai) de la bugetul de stat, prin intermediul bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special conform legii bugetului de stat

P

    4. În anexa nr.VII-21 “Corespondenţa conturilor evidenţei contabile privind executarea de casă a bugetului raional (dolai) prin trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor amplasate în cadrul unităţii teritorial autonome cu statut juridic special”,
    4.1. Se introduc înscrieri contabile noi, cu următorul conţinut:

 Nr.
d/o
Conţinutul operaţiunii
Simbolul conturilor
Debit Credit
1
2
3
4
 

VII. Decontări între bugete

 
 
261

Transferuri din fondul de compensare primite de către bugetul raional (dolai) de la bugetul central al unității teritorial autonome cu statut juridic special

1251
6152
262

Restituirea transferurilor din fondul de compensare primite de către bugetul raional (dolai) de la bugetul central al unității teritorial autonome cu statut juridic special, anterior transmise incorect

6152
1251
311

Transferuri cu destinaţie specială primite de către bugetul raional (dolai) de la bugetul de stat, prin intermediul bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special conform legii bugetului de stat

1251
6354
312

Restituirea transferurilor cu destinaţie specială primite de către bugetul raional (dolai) de la bugetul de stat, prin intermediul bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special conform legii bugetului de stat

6354
1251
 

ХI. Operaţiunile de închidere a anului bugetar – bugetul

raional (dolai)

 
 
411

Transferuri din fondul de compensare primite de către bugetul  raional (dolai) de la bugetul central al unității teritorial autonome cu statut juridic special

6152
9251
451

Transferuri cu destinaţie specială primite de către bugetul raional (dolai) de la bugetul de stat, prin intermediul bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special conform legii bugetului de stat

6354
9251

    5.  Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                                    Anatol ARAPU

    Nr. 24. Chişinău, 27 februarie 2015.