OIFPSC157/2015
ID intern unic:  357229
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 157
din  27.02.2015
privind modificarea Regulamentului cu privire la Sistemul
informaţional automatizat de creare şi circulaţie
a facturilor
şi facturilor fiscale electronice „e-Factura”,
aprobat prin
Ordinul IFPS nr.562 din 04.04.2014,
cu modificările şi
completările ulterioare
Publicat : 06.03.2015 în Monitorul Oficial Nr. 52-57     art Nr : 446
    În temeiul art.133 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997,
O R D O N :
    1. Regulamentul cu privire la Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice „e-Factura”, aprobat prin Ordinul IFPS nr.562 din 04.04.2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    - în punctul 31 se excluse propoziţia a doua.
    2. Direcţia gestionarea documentelor şi arhivare va aduce prezentul ordin la cunoştinţf tuturor IFS teritoriale, subdiviziunilor structurale ale IFPS şi ÎS „Fiscservinform”.
    3. Direcţia generală metodologia impozitelor şi taxelor va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ȘEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                                Ion PRISĂCARU

    Nr. 157. Chişinău, 27 februarie 2015.