LPC14/2015
ID intern unic:  357426
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 14
din  20.02.2015
pentru completarea anexei la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011
privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător
Publicat : 17.03.2015 în Monitorul Oficial Nr. 67-68     art Nr : 71
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – În anexa la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170–175, art. 494), cu modificările ulterioare, compartimentul „Ministerul Afacerilor Interne” se completează cu trei poziţii noi cu următorul cuprins:

20 Carnet de pirotehnician autorizat Gratuit 5 ani
21

Aviz pentru spaţiile de producere, asamblare, depozitare şi/sau comercializare a articolelor pirotehnice

Gratuit 5 ani
22

Aviz pentru efectuarea în locuri publice a focurilor de artificii cu articole pirotehnice de divertisment din categoria 4 şi/sau cu alte articole pirotehnice din categoria P2, precum şi pentru efectuarea spectacolelor pirotehnice,  în interior sau în exterior, cu articole pirotehnice de scenă din categoria T2

Gratuit Pe termenul fixat în aviz

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 14. Chişinău, 20 februarie 2015.