LPC40/2015
ID intern unic:  357734
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 40
din  24.03.2015
pentru modificarea şi completarea articolului 3715
din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995
Publicat : 27.03.2015 în Monitorul Oficial Nr. 74-77     art Nr : 95
    Articol unic. – La articolul 3715 alineatul (1) din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78–81, art. 199),  cu modificările ulterioare, textul „cu încă 2 luni” se exclude, iar după cuvintele „pentru gestionarea crizelor financiare sistemice” se introduce textul „ , pentru o perioadă ce nu va depăşi termenul administrării speciale stabilit conform art. 374 alin. (3)”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Andrian CANDU

    Nr. 40. Chişinău, 24 martie 2015.