OMFC33/2015
ID intern unic:  357759
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 33
din  13.03.2015
metodologice privind executarea de casă a mijloacelor
bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al
Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005
Publicat : 27.03.2015 în Monitorul Oficial Nr. 74-77     art Nr : 539     Data intrarii in vigoare : 27.03.2015
    În legătură cu necesitatea reflectării unor operaţiuni specifice în executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, 
ORDON:
    În Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005, se operează următoarele modificări şi completări:
    1. În punctul 7.2.7 „Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor”, se introduc conturi contabile noi, cu următorul conţinut:

Codul contului

Denumirea conturilor

Activ/ Pasiv

De gradul I

De gradul II

1
2
3
4
Clasa 6 DECONTĂRI ÎNTRE BUGETE
67

Transferuri între bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat

A-P
 
6701

Transferurile transmise de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru prestații sociale

A
 
6702

Transferurile primite de către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru prestații sociale de la bugetul de stat

P
 
6703

Transferurile transmise de la bugetul de stat pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat 

A
 
6704

Transferurile primite de către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru acoperirea deficitului de la bugetul de stat

P
68

Transferuri între bugetul de stat și fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală

A-P
 
6801

Transferurile transmise de la bugetul de stat la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală

A
 
6802

Transferurile primite de către fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală de la bugetul de stat

P
88
     Diferenţele de curs valutar
A-P
 
8825

Diferenţa de curs valutar la conturile mijloacelor extrabugetare

A-P
96

    Rezultatele executării mijloacelor extrabugetare

P
 
9601

Rezultatul executării mijloacelor extrabugetare

P
    2. Punctul 7.3.11.1 se completează cu următoarele conturi noi:
    “67  Transferuri între bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat”;
    “68  Transferuri între bugetul de stat şi fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”.
    3. Punctul 7.3.16.1 se completează cu următorul cont:
    “96 Rezultatul executării mijloacelor extrabugetare”.
    4. În punctul 7.4.1 „Corespondenţa conturilor evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor” se introduc înscrieri contabile noi, cu următorul conţinut:
Nr.
d/o
Conţinutul operaţiunii
Simbolul conturilor
Debit
Credit
1
2
3
4
VII. Decontări între bugete
1354

Corectarea sumelor de mijloace transmise de la bugetul de stat la bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelul II

6203
6204
14715

Transferurile transmise de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru prestaţii sociale

6701
1101
14716

Restituirea transferurilor transmise de la bugetul de stat bugetului asigurărilor sociale de stat pentru prestaţii sociale

1101
6701
14717

Transferurile primite de către bugetul asigurărilor sociale de stat de la bugetul de stat pentru prestații sociale

1604
6702
14718

Restituirea transferurilor primite de către bugetul asigurărilor sociale de stat de la bugetul de stat pentru prestații sociale

6702
1604
14719

Transferurile transmise de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru acoperirea deficitului

6703
1101
14720

Restituirea transferurilor transmise de la bugetul de stat bugetului asigurărilor sociale de stat pentru acoperirea deficitului

1101
6703
14721

Transferurile primite de către bugetul asigurărilor sociale de stat de la bugetul de stat pentru acoperirea deficitului

1604
6704
14722

Restituirea transferurilor primite de către bugetul asigurărilor sociale de stat de la bugetul de stat pentru acoperirea deficitului

6704
1604
14723

Transferurile transmise de la bugetul de stat la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală

6801
 
1101
14724

Restituirea transferurilor transmise de la bugetul de stat fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală

1101
6801
14725

Transferurile primite de către fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală de la bugetul de stat

1801
 
6802
14726

Restituirea transferurilor primite de către fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală de la bugetul de stat

6802
1801
 
IX. Surse de finanţare
1806

Diferenţa de curs valutar la conturile mijloacelor extrabugetare

- pozitivă
1625
8825
- negativă
8825
1625

X. Operaţiunile de închidere a anului bugetar – bugetul de stat

1926

Transferurile transmise de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru prestaţii sociale

9101
6701
1927

Transferurile transmise de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru acoperirea deficitului

9101
6703
1928

Transferurile transmise de la bugetul de stat la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală

9101
6801
 
XVI. Alte operaţiuni
2831

Virarea soldurilor mijloacelor obţinute din granturile şi creditele externe pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe utilizate de către instituţiile bugetare finanţate de la bugetul local

1632,1636
9307
9307
1632,1636
289

Închiderea anuală a încasărilor de mijloace extrabugetare

4625
9601
290

Închiderea anuală a încasărilor neidentificate de mijloace extrabugetare

4695
9601
291

Plăţi de mijloace extrabugetare

9601
2625
292

Virarea soldurilor mijloacelor extrabugetare

1625
9601
293

Diferența de curs valutar la conturile mijloacelor extrabugetare

- pozitivă
8825
9601
- negativă
9601
8825
    5. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                            Anatol ARAPU

    Nr. 33. Chişinău, 13 martie 2015.