OSVC123/2015
ID intern unic:  357945
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 123
din  30.03.2015
cu privire la modificarea anexei nr.11 a Ordinului
nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea
Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea
şi completarea  declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 07.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 84     art Nr : 626     Data intrarii in vigoare : 01.04.2015
    În conformitate cu prevederile Legii nr.189 din 28.09.2014 cu privire la importul păcurii pentru sezonul toamnă-iarnă 2014-2015 (Monitorul Oficial nr.310-312/630 din 10.10.2014),
O R D O N :
    1. În anexa nr.11 Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale „42” de la  01.04.2015 se abrogă codul de scutire 801:
 
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor
Acciz, TVA
801 

Legea cu privire la importul păcurii pentru sezonul toamnă-iarnă 2014-2015 nr.189 din 28.09.2014

    Pînă la 31 martie 2015 nu se aplică TVA şi accize la păcura importată pentru sezonul toamnă-iarnă 2014-2015, de la poziţiile tarifare 2710 19 610 “Păcură cu un conţinut de sulf de maximum 1% din greutate” şi 2710 19 630 “Păcură cu un conţinut de sulf peste 1% în greutate, dar de maximum 2%”, conform Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1525 din 29 decembrie 2007


    2. Direcţia dezvoltarea informaţională şi Î.S.”Vamservinform” vor opera modificările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”. 
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    5. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    7.  Prezentul ordin întră în vigoare din data de 01.04.2015.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                       Tudor BALIŢCHI

    Nr. 123-O. Chişinău, 30 martie 2015.