HGC141/2015
ID intern unic:  358005
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 141
din  06.04.2015
cu privire la completarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire
a termenului  de plată a TVA şi a taxei vamale,
pentru perioada ciclului de
 producere, dar nu mai mult de180 de zile, la materia primă, materialele,
accesoriile, ambalajul
primar şi articolele de completare importate pentru
fabricarea
în exclusivitate a mărfurilor destinate  exportului, aprobată
prin
Hotărîrea Guvernului nr.359 din 26 mai 2014
Publicat : 10.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 89-92     art Nr : 165
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Lista agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.359 din 26 mai 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.134-141, art.397), cu completările ulterioare, se completează cu poziţiile 9-13 cu următorul cuprins:
„9. Î.M. „MOBILE” S.R.L. 1002600040748

        Fabricarea de articole de îmbrăcăminte;

        Fabricarea de articole de lenjerie de corp;

         Fabricarea de articole tricotate și croșetate;

        Fabricarea de articole de îmbrăcăminte din piele;

        Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;

        Fabricarea de structuri și tîmplării metalice pentru construcții;

        Fabricarea calculatoarelor și altor echipamente electronice pentru prelucrarea informației

10. „Nefis” S.R.L. 1003600044307

        Fabricarea produselor de morărit;

        Fabricarea pîinii și a produselor de patiserie proaspete;

        Fabricarea pesmeților și biscuiților, a pișcoturilor cu termen de păstrare de lungă durată

11. S.C. „CARTNORD” S.R.L. 1003600086213

        Fabricarea articolelor din hîrtie și carton;

        Producția de mobilier

12. „MIVA Production” S.R.L. 1014600019640

        Tratarea și acoperirea metalelor;

        Producția de biciclete;

        Fabricarea altor articole finite din metal

13. „Portavita” S.R.L. 1002600030242

        Fabricarea de articole de îmbrăcăminte


    PRIM-MINISTRU                                      Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                     Stephane Christophe Bride
    Ministrul finanţelor                                     Anatol Arapu

    Nr. 141. Chişinău, 6 aprilie 2015.