HGC147/2015
ID intern unic:  358011
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 147
din  06.04.2015
cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 5 mai 2011
Publicat : 10.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 89-92     art Nr : 171
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 5 mai 2011 „Cu privire la eliberarea invitaţiilor pentru străini” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.381), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) anexa nr.1 punctul 15:
    la alineatul unu, cifra „15” se substituie cu cifra „10”, iar cuvintele „pînă la 3 zile” se substituie cu cuvintele „o zi”;
    la alineatul doi, cuvintele „trei, cinci sau zece” se substituie cu cuvintele „una, trei sau cinci”;
    2) anexa nr. 2:
    poziţia 85 se exclude;
    se completează cu poziţiile 116 şi 117 cu următorul cuprins:
    „116. Sudanul de Sud
    117. Autoritatea Naţională Palestiniană”.

    PRIM-MINISTRU                                                 Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                            Natalia Gherman
    Ministrul afacerilor interne                                   Oleg Balan

    Nr. 147. Chişinău, 6 aprilie 2015.