LPC34/2015
ID intern unic:  358044
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 34
din  19.03.2015
pentru completarea Codului contravenţional al
Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008
Publicat : 14.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 93     art Nr : 132
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Codul se completează cu articolul 3304 cu următorul cuprins:
    „Articolul 3304.  Publicarea subiectelor pentru
                                examenele de absolvire a gimnaziului
                                şi de bacalaureat, precum şi a soluţiilor
                                la acestea
    Publicarea subiectelor pentru examenele de absolvire a gimnaziului şi de bacalaureat şi/sau a soluţiilor la acestea pînă la începerea examenului respectiv sau pe durata desfăşurării acestuia
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 250 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice, cu amendă de la 250 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de dreptul de a desfăşura anumite activităţi pe un termen de la 3 luni la un an.”
    2. La articolul 400 alineatele (4) şi (6), după cifrele „322,” se introduc cifrele „3304,”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                              Andrian CANDU

    Nr. 34. Chişinău, 19 martie 2015.