LPC61/2015
ID intern unic:  358050
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 61
din  09.04.2015
pentru completarea Codului electoral
nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997
Publicat : 14.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 93     art Nr : 138
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 47 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Se interzice concurenţilor electorali să implice sub orice formă persoanele care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova în acţiunile de agitaţie electorală.”
    2. La articolul 69, alineatul (4) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) încălcarea de către concurentul electoral a prevederilor art. 47 alin. (21).”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                          Andrian CANDU

    Nr. 61. Chişinău, 9 aprilie 2015.