HGC165/2015
ID intern unic:  358073
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 165
din  15.04.2015
cu privire la completarea punctului 7 al Hotărîrii
Guvernului nr.938 din 13 noiembrie 2014
Publicat : 17.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 94-97     art Nr : 183
    În vederea asigurării continuităţii activităţii Comisiei speciale, instituite în temeiul Hotărîrii Guvernului nr.938 din 13 noiembrie 2014 „Cu privire la asigurarea stabilităţii macroeconomice în contextul conjuncturii regionale”, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Punctul 7 al Hotărîrii Guvernului nr.938 din 13 noiembrie 2014 „Cu privire la asigurarea stabilităţii macroeconomice în contextul conjuncturii regionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.93, art.180) se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:
    „În caz de necesitate, inclusiv în cazul parvenirii unor informaţii suplimentare, Comisia este obligată să modifice sau să completeze lista persoanelor afiliate şi informaţia despre conformarea acestora cu prevederile legislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, chiar şi după expirarea termenului de două luni.”

    PRIM-MINISTRU                                                 Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                Anatol Arapu

    Nr. 165. Chişinău, 15 aprilie 2015.