OSVC140/2015
ID intern unic:  358097
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 140
din  07.04.2015
cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009
„Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea
şi completarea  declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 17.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 94-97     art Nr : 669     Data intrarii in vigoare : 07.04.2015
    În conformitate cu prevederile Legii nr.50 din 03.04.2015 pentru modificarea art.96 din Codul fiscal  nr.1163-XIII din 24.04.1997 (Monitorul Oficial nr.84/120 din 07.04.2015),
O R D O N :
    1. În Anexa nr.11 Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale „42” colonița 3 a codului scutirii 604 va avea următoarea redacție:
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor

TVA, cota redusă

604

Codul fiscal, art.96 lit.b) liniuţa 5

Cota redusă TVA la importul producţiei din zootehnie în forma naturală, masă vie, şi producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală de la poziţiile tarifare 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930 000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300, 070960100, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 0807 11000, 080719000, 0808, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex.121291 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214


    2. Direcţia dezvoltarea informaţională şi Î.S. ”Vamservinform” vor opera completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”. 
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    5. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi   control vamal.
    7. Prezentul ordin intră în vigoare din 07.04.2015.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                          Tudor BALIŢCHI

    Nr. 140-O. Chişinău, 7 aprilie 2015.