LPC56/2015
ID intern unic:  358204
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 56
din  09.04.2015
pentru modificarea Legii nr. 317-XIII din 13 decembrie  1994
cu privire la Curtea Constituţională
Publicat : 01.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 105-109     art Nr : 181
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 8, art. 86), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (2), sintagma „Preşedintele Republicii Moldova” se substituie cu cuvîntul „Guvern”.
    2. La articolul 23, alineatul (4) se abrogă.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                   Andrian CANDU

    Nr. 56. Chişinău, 9 aprilie 2015.