OMEC60/2015
ID intern unic:  358239
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 60
din  24.04.2015
сu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 01.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 105-109     art Nr : 693
    În temeiul prevederilor art. 104 litera g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Tudor Copaci, viceministru al economiei.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                       Stephane Christophe BRIDE

    Nr. 60. Chişinău, 24 aprilie 2015.

Anexa

la Ordinul Ministerului Economiei

nr. 60 din 24 aprilie 2015


LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor
de servicii
prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova
solicitanţilor plasării
mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare
activă, impozitate cu TVA la cota zero

Nr.
d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul

516
Î.C.S. „STEAUA – REDS” S.A.
cod fiscal 1003600134099
Nr. 01 din 24 februarie 2015
18.2
517
Î.M. „MOBILE” S.R.L.
cod fiscal 1002600040748
Nr. 5-06/05 din 04 februarie 2015
Nr. 5-06/07 din 06 februarie 2015
18.2
518
„TOLICI STIL” S.R.L.
cod fiscal 1008600011065
Nr. 13/01 din 02 ianuarie 2015
18.2
519
S.C. „CODRINAD” S.R.L.
cod fiscal 1006600030620
Nr. 04/01 din 02 ianuarie 2015
18.2
520
„VELITEXTIL-PROD” S.R.L.
cod fiscal 1011600024704
Nr. 5-06/08 din 19 martie 2015
18.2
521
„REZUAN” S.R.L.
cod fiscal 1003600059750
Nr. 12/01 din 02 ianuarie 2015
18.2
522
„CHERANG” S.R.L.
cod fiscal 1012600034193
Nr. 19M din 19 martie 2015
18.2
523
„BEVERA NORD” S.R.L.
cod fiscal 1003607000083
Nr. 3 din 23 martie 2015
18.2
524
S.C. „TEXAGROTEH” S.R.L.
cod fiscal 1006600054332
Nr. 2/2015 din 23 martie 2015
18.2
525
„STARLINE TEXTILE” S.R.L.
cod fiscal 1014605001109
Nr. 2014/01ST din 16 octombrie 2014
18.2
526
S.C. „RIDIAGER – SV” S.R.L.
cod fiscal 1004611003275
Nr. 16/01 din 02 ianuarie 2015
18.2
527
S.C. „IRADEX-TEXTIL” S.R.L.
cod fiscal 1007600004633
Nr. 3/2015 din 06 aprilie 2015
18.2
528
S.C. „VATNORS” S:R:L:
cod fiscal 1005602007025
Nr. 2 din 20 martie 2015
18.2
529
Î.M. „ARTEMAGLIA COMPANY” S.R.L.
cod fiscal 1004601004167
Nr. 15 din 01 decembrie 2014
18.2
530
„VITTEKT-M” S.R.L.
cod fiscal 1009600035671
Nr. 08/01 din 02 ianuarie
18.2
531
„INSTANCON” S.R.L.
cod fiscal 1003609000397
Nr. 4 din 21 aprilie 2015
18.2
532
„M-I TEXAL FASHION” S.R.L.
cod fiscal 1014600012799
Nr. 4/14 din 01 septembrie 2014
18.2