OIFPSC392/2015
ID intern unic:  358316
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 392
din  30.04.2015
privind aprobarea formularului Certificatului de înregistrare a
subiectului impunerii cu TVA, precum şi a cererii de înregistrare
în calitate de plătitor al TVA
Publicat : 08.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 110-114     art Nr : 733
    Întru executarea prevederilor art.112 din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă formularul Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA, conform anexei 1 la prezentul ordin.
    2. Se aprobă formularul Cererii de înregistrare în calitate de plătitor TVA, conform anexei 2 la prezentul ordin.
    3. Se abrogă Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.04 din 06.01.2004 (Monitorul Oficial nr.30-34/70 din 20.02.2004).
    4. Direcţia generală metodologia impozitelor şi taxelor a IFPS va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                           Ion PRISĂCARU

    Nr. 392. Chişinău, 30 aprilie 2015.

    anexa nr.1

    anexa nr.2