HGC249/2015
ID intern unic:  358425
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 249
din  12.05.2015
cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii
Guvernului nr. 18  din 4 martie 2015
Publicat : 15.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 115-123     art Nr : 275
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 18 din 4 martie 2015 „Cu privire la stabilirea cuantumului de alcool etilic nedenaturat destinat utilizării în medicină pentru anul 2015” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.58, art.39) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre, sintagma „poziţia tarifară 2207” se substituie cu sintagma „poziţiile tarifare 2207 10000 şi 220890”;
    2) în anexă:
    la poziţia 11 coloana 3, după cifra „12 678,492” se introduce un asterisc;
    tabelul se completează cu o notă, marcată cu asterisc,  cu următorul cuprins:
    „* Inclusiv cuantumul de 12 455,53 decalitri de alcool etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 2207 10000 şi 220890, inclus în licitaţiile publice centralizate conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare.”

    PRIM-MINISTRU                                           Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                              Mircea Buga
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                       Ion Sulă

    Nr. 249. Chişinău, 12 mai 2015.