OMSC336/2015
ID intern unic:  358451
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 336
din  07.05.2015
cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Sănătăţii
nr. 309 din 26.03.2013 „Cu privire la aprobarea Regulilor
de bună practică de fabricaţie a medicamentelor (GMP)
de uz uman”
Publicat : 15.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 115-123     art Nr : 752
    Urmare evaluării, conform cererilor depuse de către fabricanţii de medicamente autohtoni, a procesului de implementare a Regulilor de bună practică de fabricaţie (GMP) a medicamentelor de uz uman, precum şi în conformitate cu procesul-verbal din 13 martie 2015 al şedinţei grupului de lucru  din cadrul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale pentru evaluarea rapoartelor de inspecţie cu referire la implementarea Regulilor de bună practică de fabricaţie a  medicamentelor (GMP) de uz uman şi autorizarea fabricaţiei de medicamente, în temeiul pct.9 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare,
O R D O N:
    1. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 309 din 26.03.2013 „Cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de fabricaţie a medicamentelor (GMP) de uz uman” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 75-81, art. 399) se completează şi se modifică după cum urmează:
    În  punctul 21 la poziţia „SRL Farmacia Cojuşna”  cifra „2014” se substituie cu cifra „2015”, iar la poziţia  „SRL Vitapharm-Com” cuvintele „decembrie 2014” se substituie  cu cuvintele „februarie 2016”.
    2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se atribuie dnei Svetlana Cotelea, viceministru al sănătăţii.

    MINISTRUL SĂNĂTĂȚII                                Mircea BUGA

    Nr. 336. Chişinău, 7 mai 2015.