LPC84/2015
ID intern unic:  358585
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 84
din  30.05.2015
pentru completarea Codului electoral
nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997
Publicat : 22.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 124-130     art Nr : 237
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 15:
    titlul se completează cu cuvintele „şi în instanţele de judecată”;
    alineatul (1) se completează în final cu textul: „Reprezentantul desemnat în conformitate cu prevederile prezentului alineat poate apăra interesele concurentului electoral în litigiile cu caracter electoral şi în instanţa de judecată.”
    2. Articolul 67 se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Concurenţii electorali îşi pot apăra interesele în instanţa de judecată la examinarea contestaţiilor ce vizează acţiunile/inacţiunile şi hotărîrile organelor electorale şi acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali prin reprezentantul său desemnat în conformitate cu art. 15 alin. (1).”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                  Andrian CANDU

    Nr. 84. Chişinău, 30 aprilie 2015.