OSVC188/2015
ID intern unic:  358666
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 188
din  08.05.2015
cu privire la completarea anexei nr. 11 la
Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea
şi completarea declaraţiei vamale în detaliu
Publicat : 22.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 124-130     art Nr : 810     Data intrarii in vigoare : 08.05.2015
    Întru asigurarea aplicării uniforme a legislaţiei fiscale şi vamale în vigoare şi în temeiul prevederilor art.12 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20.07.2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în temeiul pct.7,8 din Regulamentul Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.3-5, art.15), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1.  Anexa nr.11 Codurile procedurilor vamale la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009, se completează cu codul procedurilor vamale, după cum urmează:

    1.1. A completa ”Procedura 3” cu codul procedurii vamale:

31
Reexport
3195

Reexportul mărfurilor străine, anterior plasate în destinaţia vamală magazin duty-free, aflat pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale

    1.2. A completa la ”Procedura 4” cu codul procedurilor vamale:
40
Import definitiv
4095

Import definitiv a mărfurilor străine, anterior plasate în destinaţia vamală magazin duty-free, aflat pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale

42

Importul mărfurilor care fac obiectul scutirii de la drepturile de import.

4295

Importul definitiv al mărfurilor străine care fac obiectul scutirii de la drepturile de import, anterior plasate în destinaţia vamală magazin duty-free, aflat pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale.

    1.3 A completa la ”Procedura 7” cu codul procedurilor vamale:
71
Antrepozit vamal
7195

Plasarea mărfurilor străine în regim vamal „antrepozit vamal”, anterior plasate în destinaţia vamală magazin duty-free, aflat pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale

78

Zonă liberă (în scopul păstrării, utilizării mărfurilor străine).

7895

Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală „zonă liberă”,  anterior plasate în destinaţia vamală magazin duty-free, aflat pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale


    1.4. A completa la ”Procedura 9” cu codul procedurilor vamale:
93
Distrugere
9395

Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală „distrugere”,  anterior plasate în destinaţia vamală magazin duty-free, aflat pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale

95

Magazin duty-free aflat pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale

9500

Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală magazin duty-free, aflat pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale

9571

Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală magazin duty-free, aflat pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale, anterior plasate în regim vamal “antrepozit vamal”.

9573

Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală magazin duty-free, aflat pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale, anterior transferate dintr-un antrepozit vamal în altul.

9576

Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală magazin duty-free, aflat pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale, anterior produse în destinaţia vamală “zonă liberă” în PILG sau Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti". Plasarea mărfurilor autohtone plasate în destinaţia vamală magazin duty-free, aflat pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale, anterior produse în destinaţia vamală zonă liberă

9578

Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală magazin duty-free, aflat pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale, anterior plasate în destinaţia vamală “zonă liberă”, în PILG

9579

Plasarea mărfurilor autohtone în destinaţia vamală magazin duty-free, aflat pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale, anterior plasate în destinaţia vamală “zonă liberă”.

9591

Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală magazin duty-free, aflat pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale, anterior plasate în regim vamal “transformare sub control vamal”.

9596

Transferul mărfurilor străine dintr-un magazin duty-free, aflat pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale în magazine duty-free.

96
Magazin duty-free
9695

Transferul mărfurilor străine dintr-un magazin duty-free în magazine duty-free, aflat pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale

    5. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    7. Prezentul ordin intră în vigoare din data semnării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                   Tudor BALIŢCHI

    Nr. 188-O. Chişinău, 8 mai 2015.