OME98/2015
ID intern unic:  358961
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 98
din  29.05.2015
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 05.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 139-143     art Nr : 967     Data intrarii in vigoare : 05.06.2015
    În temeiul prevederilor art. 104 lit. g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEPRIM-MINISTRA,
    MINISTERUL ECONOMIEI                              Stephane Cristophe BRIDE

    Nr. 98. Chişinău, 29 mai 2015.

Anexă
la Ordinul Ministerului Economiei
nr. 98 din 29 mai 2015

LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a
tipurilor de servicii
prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova
solicitanţilor plasării
mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă,
impozitate cu TVA la cota zero

Nr.
d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul

533

S.C. „TRANSCROMATIC” S.R.L.

cod fiscal 1004600058392

Nr. 1038/5 din 21 aprilie 2015

18.2
534

S.C. „RIDIAGER-SV” S.R.L.

cod fiscal 1004611003275

Nr. 7/2015 din 23 aprilie 2015

18.2
535

„AKSAR COMPANY” S.R.L.

cod fiscal 1013600039140

Nr. 3/2014 din 03 septembrie 2014

Nr. 4/2014 din 27 octombrie 2014

Nr. 1/07 din 23 iulie 2014
18.2
18.2
18.2
536

Î.C.S. „DELTATECH” S.R.L.

cod fiscal 1012600012902

Nr. 4/2015 din 06 aprilie 2015

18.2
537

„YENI TEXTIL GRUP” S.R.L.

cod fiscal 1014611001191

Nr. 27 din 01 octombrie 2014
Nr. 30 din 01 octombrie 2014
18.2
18.2
538

Î.C.S. „LINSTIL-CONFECŢII” S.R.L.

cod fiscal 1010600027432

Nr. 9/2015 din 27 aprilie 2015

18.2
539

„RAMICONF-GRUP” S.R.L.

cod fiscal 1003606015428

Nr. 5 din 06 mai 2015
 
18.2
 
540

„GEOTEXTIL” S.R.L.

cod fiscal 1012602005179

Nr. 10/2015 din 30 aprilie 2015

18.2
541

Î.C.S. „SOTEX-GRUP” S.R.L.

cod fiscal 1002600004096

Nr. 12/15 din 20 mai 2015
18.2
542

Î.M. „MOBILE” S.R.L.

cod fiscal 1002600040748

Nr. 1/15-SC din 15 mai 2015
18.2