OMFC69/2015
ID intern unic:  358962
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 69
din  22.05.2015
cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanţelor
nr. 92 din 24 iunie 2013 cu privire la aprobarea Politicii
de contabilitate tip pentru instituţiile publice
Publicat : 05.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 139-143     art Nr : 968     Data intrarii in vigoare : 05.06.2015
    În scopul ajustării Ordinului ministrului finanţelor nr.92 din 24 iunie 2013 cu privire la aprobarea Politicii de contabilitate tip pentru instituţiile publice la Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.92 din 24 iunie 2013 cu privire la aprobarea Politicii de contabilitate tip pentru instituţiile publice, se operează următoarele modificări:
    1. Pe tot parcursul textului ordinului, inclusiv în titlu şi anexe se operează modificări de redacţie, cu declinarea la cazul respectiv, după cum urmează:
    1.1. Sintagma „instituţia publică” se substituie cu sintagma „instituţia bugetară”.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUl FINANȚELOR                         Anatol ARAPU

    Nr. 69. Chişinău, 22 mai 2015.