OMFC70/2015
ID intern unic:  358963
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 70
din  22.05.2015
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor
nr. 185 din 23 decembrie 2013 cu privire la aprobarea şi abrogarea
unor Rapoarte lunare, trimestriale şi anuale
Publicat : 05.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 139-143     art Nr : 969     Data intrarii in vigoare : 05.06.2015
    În scopul ajustării Ordinului ministrului finanţelor nr.185 din 23 decembrie 2013 cu privire la aprobarea şi abrogarea unor Rapoarte lunare, trimestriale şi anuale la Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.185 din 23 decembrie 2013 cu privire la aprobarea şi abrogarea unor Rapoarte lunare, trimestriale şi anuale, se operează următoarele modificări:
    1. Pe tot parcursul textului ordinului, inclusiv în anexe se operează modificări de redacţie, cu declinarea la cazul respectiv, după cum urmează:
    1.1. Sintagma ”instituţia publică” se substituie cu sintagma ”instituţia bugetară”.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                            Anatol ARAPU

    Nr. 70. Chişinău, 22 mai 2015.