OSVC207/2015
ID intern unic:  358969
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 207
din  22.05.2015
cu privire la modificarea Ordinului nr. 346-O din 24.12.2009
”Referitor la aprobarea
Normelor Tehnice privind imprimarea,
utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 05.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 139-143     art Nr : 975     Data intrarii in vigoare : 05.06.2015
    În scopul respectării prevederilor art.132 alin.(2) şi art. 175 alin.(4) din Codul vamal, aprobat prin Legea RM nr. 1149- XIV din 20.07.2000, precum şi întru asigurarea executării Hotărîrii Guvernului „Cu privire la procedurile de vămuire electronică a mărfurilor” nr.904 din 10.03.2015,
ORDON:
    1. Se completează Anexa nr.8 la Ordinul Serviciului Vamal ”Referitor la aprobarea Normelor Tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” nr.346-O din 24.12.2009, după cum urmează:
1532

Post Vamal Electronic Hagimus

2051

Post Vamal Electronic Otaci - Moghiliov Podolisc (IM)

2052

Post Vamal Electronic Criva Mămăliga (IM)

2551

Post Vamal Electronic Comrat

2552

Post Vamal Electronic Giurgiuleştii Galaţi (auto) (IM)

4551

Post Vamal Electronic Leuşeni-Albiţa (auto) (IM)

6551

Post Vamal Electronic Sculeni (auto) (IM)


    2. În vederea îndeplinirii prezentului ordin, Î.S.”Vam-servinform” va opera completările şi modificările corespunzătoare în Sistemul Informaţional „Asycuda World”.
    3. Executarea prezentului ordin se atribuie şefilor birourilor vamale, cu aducerea la cunoştinţa brokerilor vamali şi declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcţiei tehnologii informaţionale.
    5. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                        Tudor BALIŢCHI

    Nr. 207-O. Chişinău, 22 mai 2015.