OIFPSC481/2015
ID intern unic:  359156
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 481
din  05.06.2015
privind modificarea Regulamentului cu privire la Sistemul
informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi
facturilor fiscale electronice „e-Factura”, aprobat prin Ordinul IFPS
nr.562 din 04.04.2014, cu modificările şi completările ulterioare
Publicat : 12.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 144-149     art Nr : 1023
    În temeiul art.133 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997,
ORDON:
    1. Regulamentul cu privire la Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice “e-Factura”, aprobat prin Ordinul IFPS nr.562 din 04.04.2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) Punctul 8 liniuţa 2 se completează în final cu o propoziţie nouă cu următorul conţinut:
    „În cazul facturilor/facturilor fiscale electronice pentru prestări de servicii (pentru care nu este necesară aplicarea semnăturii digitale a Cumpărătorului) eliberate la adresa Cumpărătorilor – utilizatori ai sistemului, care şi-au manifestat acceptul de a primi facturi/facturi fiscale electronice în raport cu Furnizorul respectiv, Furnizorul va avea posibilitatea de a alege opţiunea „Ciclu mic”, ce va asigura atribuirea facturii/facturii fiscale electronice a statutului „Finisată”, atît la Furnizor, cît şi la Cumpărător, fără aplicarea semnăturii digitale a Cumpărătorului.”
    2) Punctul 30 se completează în final cu o propoziţie cu următorul conţinut:
    „În cazul facturilor/facturilor fiscale electornice pentru prestări de servicii, pentru care nu este obligatorie aplicarea semnăturii digitale a Cumpărătorului, data primirii acestora de către Cumpărător o constituie data recepţionării acestora în compartimentul „Finisate” la Cumpărător.”
    2. Direcţia gestionarea documentelor şi arhivare va aduce prezentul ordin la cunoştinţa tuturor IFS teritoriale, subdiviziunilor structurale ale IFPS şi ÎS “Fiscservinform”.
    3. Direcţia generală metodologia impozitelor şi taxelor va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                   Ion PRISĂCARU

    Nr. 481. Chişinău, 5 iunie 2015.