HGC373/2015
ID intern unic:  359273
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 373
din  16.06.2015
cu privire la modificarea anexei nr.1 la
Hotărîrea Guvernului nr.399 din 12 iunie 2012
Publicat : 19.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 150-159     art Nr : 416
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.399 din 12 iunie 2012 „Cu privire la Premiul Naţional” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.120-125, art.441), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr.399 din 12 iunie 2012

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei pentru decernarea Premiului Naţional
    GABURICI Chiril                                - Prim-ministru, preşedinte al Comisiei
    GHERMAN Natalia                            - viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe
                                                                  şi integrării europene, vicepreşedinte al Comisiei
    BRIDE STEPHANE Christophe          - viceprim-ministru, ministru al economiei
    BUGA Mircea                                     - ministru al sănătăţii
    SULĂ Ion                                            - ministru al agriculturii şi industriei alimentare
    BABUC Monica                                   - ministru al culturii
    AFANASENCO Serghei                      - ministru al tineretului şi sportului
    DUCA Gheorghe                                  - preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    BUJOR Leonid                                     - secretar general adjunct al Guvernului
    CANŢER Valeriu                                 - preşedinte al Consiliului Naţional pentru Acreditare
                                                                   şi Atestare
    BOSTAN Ion                                       - rector al Universităţii Tehnice a Moldovei
    BELOSTECINIC Grigore                     - rector al Academiei de Studii Economice din
                                                                   Moldova
    DOGA Eugen                                       - compozitor
    GHIDIRIM Gheorghe                           - şef de catedră, Universitatea de Stat de Medicină
                                                                   şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
    SUCEVEANU Arcadie                        - preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova
    GRECUAlexandru                                - preşedinte al Uniunii Teatrale din Moldova
    JALOBA Ghenadie                              - preşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din
                                                                   Republica Moldova
    SÎRGHI Constantin                               - director general al Societăţii pe Acţiuni „Romăneşti”
    POPOVA Larisa                                  - antrenor
    OSTAF Serghei                                    - director al Centrului de Resurse al Organizaţiilor
                                                                  Neguvernamentale pentru Drepturile Omului
    BODRUG-LUNGU Valentina              - preşedinte al „Gender-Centru”
    BUCINSCHI Iurii                                - şef al Direcţiei dezvoltare socială, Cancelaria
                                                                  de Stat, secretar al Comisiei

    PRIM-MINISTRU                                                       Chiril GABURICI

    Nr. 373. Chişinău, 16 iunie 2015.