HGC381/2015
ID intern unic:  359280
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 381
din  16.06.2015
privind modificarea şi completarea tabelelor şi listelor
substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor
acestora, supuse controlului
Publicat : 19.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 150-159     art Nr : 424
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Tabelele şi listele substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1088 din 5 octombrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 186-188, art.1278), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) tabelul I:
    Lista nr.1 se completează în final cu următoarele poziţii:
    „AH 7921 (3,4 dichloro-N-((1-dimethylamino) cyclohexylmethyl) benzamide)
    5-(2-aminopropyl) indole (5-API, 5-IT, PAL-571)
    Carfentanil (4-((1-oxopropyl)-phenylamino)-(1-(2-phenylethyl)-4-piperidinecarboxylic acid methylesther)
    2C-C (4-chloro-2,5-dimethoxy- phenethylamine)
    2C-I (2,5 dimethoxy-4-iodphenethylamine)
    2C-T-2 (2,5 dimethoxy-4-ethylthio-phenethylamine)
    Fenfluramine (N-ethyl-1-((3-triphlormethyl)phenyl) propan-2-amin)
    Heliamin (6, 7 dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroizoquinoline)
    JWH-073 (Naphthalene-1-il-(1-buthylindol-3-il) methanone)
    Methoxetamine şi derivaţii lui
    bk-MMBDB (N-methylbutylone)
    25I-NBOMe (2C-I-NBOMe)
    a-PHtP (2-Pyrrolidinoheptanophenone)
    Seminţele speciei Turbina corymbosa (Riveacorymbosa)”;
    Lista nr. 2 se completează în final cu următoarele poziţii:
    „Amanita muscaria (Ibotenic acid) ((S)-2-amino-2-(3-hydroxyisoxazol-5-yl) acetic acid)
    MBZP (Methylbenzyl piperazine)
    Mephedrone (4-methylmethcathinone, 4-MMC)
    4-MMA (4-methyl methamphetamine)-N-methyl-1-(4-methylphenyl) propan-2-amine
    PMMA (para methoxy methyl amphetamine)”;
    2) tabelul II:
    Lista nr. 1 se completează în final cu următoarele poziţii:
    „Fenatin (N-(alpha-methylphenethyl) nicotinamide
    Prosidol (Propionilphenylethoxyethylpiperidine)-1-(2-ethoxyethyl)-4-phenylpiperidin-4-yl propionate
    Remifentanil (methyl-1-(3-methoxy-3-oxopropyl)-4-(N-phenylpropanamido) piperidine-4-carboxylate)”;
    Lista nr.2 se completează în final cu următoarea poziţie:
    „(GNB) Gamma-hidroxibutiric acid”;
    3) la tabelul III Lista nr.3, poziţia „(GNB) Gamma-hidroxibutiric acid” se exclude;
    4) la tabelul IV, Lista nr. 2 se completează în final cu următoarele poziţii:
    „10. Gamma-butyrolactone (GBL) – GBL
    11. butyrolactone
    12. 1,4-lactone
    13. 4-butyrolactone
    14. 4-hydroxybutyric acid lactone
    15. gamma-hydroxybutyric acid lactone şi oxolan-2-one”.

    PRIM-MINISTRU                                                         Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                          Mircea Buga
    Ministrul afacerilor interne                                            Oleg Balan

    Nr. 381. Chişinău, 16 iunie 2015.