OMFC90/2015
ID intern unic:  359528
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 90
din  26.06.2015
cu privire la abrogarea Ordinului ministrului finanțelor nr.43 din 29.03.2008
„Cu privire la aprobarea și punerea
în aplicare a Indicațiilor metodice privind
reflectarea
în evidența contabilă a veniturilor și cîștigurilor obținute
de la jocurile de noroc”
Publicat : 03.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 166-176     art Nr : 1100
    În temeiul art.11 alin.(2) din Legea contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61),
ORDON:
    Se abrogă Ordinul ministrului finanțelor nr. 43 din 29.03.2008 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Indicațiilor metodice privind reflectarea în evidența contabilă a veniturilor și cîștigurilor obținute de la jocurile de noroc” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.76-77/218 din 15.04.2008).

    MINISTRUL FINANŢELOR                                          Anatol ARAPU

    Nr. 90. Chişinău, 26 iunie 2015.