HGC415/2015
ID intern unic:  359537
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 415
din  01.07.2015
pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 18 din 4 martie 2015
Publicat : 03.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 166-176     art Nr : 467
    În temeiul prevederilor Legii nr. 172 din 25 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 231-237, art. 529), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 18 din 4 martie 2015 „Cu privire la stabilirea cuantumului de alcool etilic nedenaturat destinat utilizării în medicină pentru anul 2015” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 58, art. 39), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre, clauza de emitere va avea următorul cuprins:
    „În temeiul articolului 96 litera b) liniuța a doua din titlul III și punctului 3 al notelor din anexa nr. 1 la titlul IV ale Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, și al notei la capitolul 22 al Legii nr. 172 din 25 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 231-237, art. 529), Guvernul HOTĂRĂŞTE:”
    2) în anexă, nota marcată cu asterisc va avea următorul cuprins:
    „*Inclusiv cuantumul de 12455,53 decalitri de alcool etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890, destinat cîștigătorilor licitațiilor publice centralizate conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare, confirmate de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.”

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                               Natalia GHERMAN

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                        Mircea Buga
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                 Ion Sulă

    Nr. 415. Chişinău, 1 iulie 2015.