OMEC115/2015
ID intern unic:  359679
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 115
din  07.06.2015
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 10.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 177-184     art Nr : 1181
    În temeiul prevederilor art. 104 lit. g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici–întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                    Stephane Christophe BRIDE

    Nr. 115. Chişinău, 7 iulie 2015.


Anexa
la Ordinul Ministerului Economiei
nr. 115 din 07. 07. 2015

LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor
de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova
solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare
activă, impozitate cu TVA la cota zero

Nr.
d/o
Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul
543
„REZUAN” S.R.L.
cod fiscal 1003600059750
Nr. 1/2015 din 28 mai 2015
18.2
544
„FLAX” S.R.L.
cod fiscal 1002601003580
Nr. 01/06-07/15 din 01 iunie 2015
18.2
545
„RAMICONF-GRUP” S.R.L.
cod fiscal 1003606015428
F/Nr. 1 din 15 mai 2015
18.2
546
„NORD MODA” S.R.L.
cod fiscal 1015600013140
Nr. 28 din 15 mai 2015
Nr. 31 din 15 mai 2015
18.2
18.2
547
„ARIDOR STIL” S.R.L.
cod fiscal 1014600027407
Nr. 05/2014 din 06 octombrie 2014
18.2
548
S.C. „CHERANG” S.R.L.
cod fiscal 1012600034193
Nr. 01/06-08/15 din 17 iunie 2015
18.2